Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van onze lokale kerkelijke gemeente.

Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn met name door
Johannes Calvijn ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken. Dat wil dus zeggen: geen ketterijen in de kerk!

Een kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en de diakenen van een gemeente en de predikant. De
ambten van ouderling en diaken zijn al door de apostel Paulus ingesteld.

Ieder kerkenraadslid heeft een eigen taak binnen de gemeente en hebben daarnaast een taak in één van de wijken van de kerk. De kerkenraad vergadert regelmatig.