Gereformeerde Gemeente Emmeloord
contact | sitemap
Kerk Activiteiten Kerkbouw

Wat geloven wij

De leer van de Gereformeerde Gemeenten is gebaseerd op de Bijbel. De Bijbel is door de Heilige Geest geïnspireerd (ingegeven). Deze leer wordt verder uitgelegd in de belijdenisgeschriften.

In de Bijbel lezen we dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft en ook onderhoudt. Het doel van de schepping is: de eer van God. 

In het begin was alles in volmaakte harmonie: mens en dier onderling én de mens met God.
Doordat de eerste mensen, Adam en Eva, ongehoorzaam waren, is de dood en ellende in de wereld gekomen.

Tot op de dag van vandaag laat God Zijn liefde blijken door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar de aarde te zenden en voor gevallen mensen de verhouding met God te herstellen. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Joh: 3:16).